لیزرلیپولیز در درمان ژنیکوماستی

گاگل به افزایش کمتر استروژن در مردان و درمان ژنیکوماستی یاری می کند و ترشح هورمون مردانه، یعنی تستوسترون را ارتقاء میدهد. ژنیکوماستی لزوماً علامت سرطان نمیباشد اما پزشک معالج آزمایشهایی را برای رد آن انجام میدهد. در بعضا موردها به جهت تشخیص علت ژنیکوماستی ممکن میباشد آزمایشهای بیشتری انجام شود که می تواند شامل تست خون تا بررسی کبد، تمامی و عملکرد تیروئید باشد. احتمال دارد همین تصور را داشته باشید که افراد مبتلا به ژنیکوماستی به احتمال بیشتری به سرطان در گیر می شود اما ارتباطی فی مابین همین دو وجود ندارد. هرچند ژنیکوماستی بلوغ بهطور معمول خودبهخود عقبنشینی میکند، در موردها نادر ممکن است ماندگار شود و نیاز به معالجه داشته باشد. این دارو حساس مهار ترشحات الاچ و هورمون تحریککننده فولیکول از غده هیپوفیز که اندامهای جنسی را به سمت ساخت هورمون سوق دهی میکند، فعالیت میکند. دانازول مشتق مصنوعی تستوسترون هست که سبب ساز کاهش ایجاد استروژن از طرف بیضهها میشود. از این دارو کمتر از سایر داروها در معالجه ژنیکوماستی استعمال میشود. به چه صورت بدانم که دچار به ژنیکوماستی هستم؟ داروهای شیمی درمانی، به ویژه عوامل آلکیله کننده، خانواده ای از داروهای ضد سرطان که اصلی DNA سلول تداخل می نمایند و رشد سلول های سرطانی را مهار می کنند. بد نیست بدانید که هورمون های جنسی زنانه و مردانه ( استروژن و تستوسترون) در هر دو متاع اهمیت نسبت های متعادلی وجود دارا‌هستند .هر دسته نقص‌ در تعادل نسبت طبیعی این هورمون ها دربدن سبب بروز صفات ثانویه جنسی غیر طبیعی در زن و یا این که مرد می شود . همانطور که پیش از همین اشاره شد، ژنیکوماستی وجود بافت واقعی سینه، عموما در اطراف پستان می باشد و رسوب چربی، ژنیکوماستی نیست. بزرگشدگی پستان و یا حضور ندول سفت موجب نگرانی در گزینه سرطان پستان مردانه میشود. جدا داروها یا این که درمانهای مشکلات طبابت که سبب ساز تبارک شدن سینه در مردان می‌شود هم یکی از از اصلیترین راههای درمان است. این در حالیست که هورمون استروژن ویژگی های زنانه از گزاره رویش سینهها را سبب ساز میشود. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت درمان ژنیکوماستی سوای عمل جراحی وب وبسایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید