قرص کلر و کلر مایع

کلر مایع چیست؟ قرص کلر یک عدد از تقریبا 100 عنصر شیمیایی طبیعی مهم نشانه Cl و عدد اتمی 17 است. دومی و سبکترین هالوژن که بین فلوئور و برم در جدول تناوبی قرار می گیرد. قرص کلر گاز سمی ، خورنده و زرد رنگ مایل به سبز هست که برای چشم و سیستم تنفسی تحریک کننده است. همین عنصر دوچندان واکنش پذیر بوده و یک استدلال اکسید کننده قادر محسوب می شود. همچنین در در بین دیگرعناصر ، بالاترین مقدار الکترون خواهی را دارد. یک عنصر به جهت موءثر بودن باید نسبتاً زیاد باشد و یا این که اساسی خواص فوق العاده مطلوبی باشد. کلر مایع هر دو ویژگی را دارد. در واقع خرید کردن کلر مایع ،به تیتر یک ماده کلیدی شیمیایی کاربردی در راستا سلامت و ایمنی عمومی ، فناوری پیشرفته ، تغذیه ، امنیت و حمل و نقل ، انجام می شود.قرص کلر ماده ای با خواص ضد عفونی کنندگی حاذق که در سیستم تصفیه آب آیتم استفاده قرار می گیرد، در این فرآیند کلر مایع را به نسبت معلوم به آب آشامیدنی جهت از میان بردن گونه های باکتری و میکروب اضافه می کنند. تشخیص مقدار کلر مایع بوسیله متخصصین و دستگاه های منحصر به فرد انجام می شود. همین فعالیت دوچندان پیچیده و مهم می باشد چرا که نیز باید آلودگی های آب از در بین برود و این که مصرف بیش از حد آن سبب ساز به زخم رساندن به انسان نشود.قرص کلر آزاد چیست ؟ کلر ماده اکسید کننده بسیار قوی می باشد که اصلی بیش تر کردن اکسیژن به آب و قطع نمودن هیدروژن از مولکول های پاتوژن که از دست اندرکاران بیماری زا می باشد، سبب از در میان رفتن اثرات آن می باشد. حیاتی ترین حادثه در این روند صورت گیری اسید هیپوکلرو می باشد که به کلر آزاد دارای شهرت است. این اصطلاح به همین ادله می باشد که این ماده آزاد بوده و به میکروب ها حمله کرده و آنها را اکسید می کند. پس از عملیات قرص کلر زنی و حذف میکروب ها بعضی مواد به آب افزوده می شود که تعادل شیمیایی را بر هم می زند، که بایستی با به کار گیری از مواد شیمیایی دیگر آب را به جهت آشامیدن و در استخرها برای شنا مناسب سازی کرد. ویژگی قرص کلـر آزاد کلر آزاد علاوه بر اقتدار گند زدایی دوچندان بالا، پایداری شیمیایی برای باقی گذاردن کلر جهت هدف ها آنگاه از گند زدایی که به عبارتی تعادل شیمیایی می باشد را دارد.این خصوصیت ها فقط در کلر مایع آزاد بصورت هم زمان است و استعمال از آن در فرمان گند زدایی آب زیاد به صرفه می باشد. چرا که استفاده از سایر مواد برای کلر زنی جهت رسیدن به دو هدف ذکر شده مجبور به انجام این کار در دو تراز هستیم زیادی به دنبال دارد. کلرمایع چیست؟ کلر مایع از روش واکنش گاز کلر حیاتی محلول سود سوزآور تولید می شود. فرایند تولید به همین صورت می باشد که سود سوزآور را داخل مخزن ریخته و از انتهای آن گاز کلر را وارد می کنند، گاز کلر به شدت مخلوط پذیر با سود سوزآوراست که همین دستور منجر می شود گاز کلر به سمت بالای مخزن برسد. در این موقعیت خروجی گاز کلر از سطح جذب می شود، هرچه خروجی گاز کمتر باشد نشانگر همین موضوع است که واکنش به خوبی واقعه افتاده است. مخازن باید از فرآورده pvc باشند زیرا گاز کلر در مجاورت رطوبت مهم هر فلزی ترکیب می شود و باعث به خوردگی فلز می شود.

 

منبع:

کلر – پرکلرین – هیپوکلریت کلسیم

دیدگاهتان را بنویسید