فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

اصلیترین شاخص شیرهای پاپتی عدم نشتی در آنهاست. در صورت فساد شیر فشارشکن و عدم انتقال روغن در مواقع مورد نیاز یا این که شلنگهای سیستم هیدرولیک از فشار بالا می ترکند یا اینکه همین شیر نشتی پیدا می کند و مانع ایجاد فشار آیتم نیاز برای کارایی درست سیستم هیدرولیک میگردد . یا این که در بعضی از خودروها به یک موتور الکتریکی کوپل شده و وظیفه تامین نیروی واجب برای تخییر جهت امر هیدرولیک را بر عهده داراست .این پمپ از دسته جابجایی مثبت است و دارای استفاده از یک سری پره گردان که در درون گوشه و کنار ای بیضی صورت در اکنون گردش میباشند , فشار شکن هیدرولیک میان راهی نیروی ضروری برای سیستم هیدرولیک را فراهم می‌کند . این وظیفه را شیر فرمان بر عهده دارااست . در این شیرها، تحریک روزنه ها به شکل پایلوت می باشد و وظیفه محدود نمودن فشار و تخلیه مایع اضافی را بر عهده دارند. از خصوصیات شیرهای محدود کننده فشار کارترجی سان هیدرولیک مهم عملکرد مستقیم Direct Acting یا این که کارتریج یک طبقه میتوان به: جواب هنگامی سریع بدلیل ساختمان ساده، نشیمنگاه آببند کارتریج و حساسیت کمتر نسبت به وجود آلودگی روغن بدلیل سطح مدت زمان گران قدر بازشوندگی اشاره کرد. شیرهای فشار شکن، به خواسته محدود کردن فشار سیستم، در رنج مختص به فعالیت می روند. این پمپ حساس مکش روغن و متراکم نمودن ان فشار حتمی را به جهت ان ایجاد می‌نماید . همانطور که روتور میچرخد پره ها به گردش می ایند و همین پره ها روغن را از سمت قلیل فشار مکیده و به سمت لبریز فشار منتقل می کنند .هر چه شتاب گردش موتور بیشتر شود میزان روغنی که به سمت پر فشار منتقل می‌شود نیز بخش اعظم می شود . عملکرد شیر فشار شکن به همین شکل میباشد که در صورتی که ببیند فشار خروجی بخش اعظم از حد مجاز میباشد گشوده شده و اجازه می‌دهد مایع هیدرولیک از سمت پر فشار به سمت ناچیز فشار منتقل شود تا قطعات سیستم اسیبی نبیند . این سیستم حساس گردش فرمان به چپ یا راست جهت پر فشار و کم فشار جک را ردوبدل میکند تا فرمان به هر دو طرف تغییر و تحول جهت بدهد . دیگهای بخار امروزه کاهش همگانی میباشند ولی دریچه تخلیه ایمنی کماکان در سیستمهای اهمیت مخازن ذیل فشار به جهت مراقبت در برابر زخم یا فساد فاجعه بار به عنوان یک عنصر دارای است. اگر تمیز نمودن صافی ورودی پمپ و فیلتر هوای مخزن سبب ساز از بین بردن عیب سیستم هیدرولیکی نشود ، پمپ و فشار شکن را از سایر مدار انقطاع نمائید.برای همین عمل خروجی پمپ که به شیر شیوه دهنده متصل است را انقطاع نمائید. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد فشار شکن در هیدرولیک لطفا از ورقه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید