ضد کف یا آنتی فوم چیست ؟

برای محفظه هایی که در آن کنترل دوز ضد کف سخت است، مقادیر تحت امولسیون ممکن میباشد گزینه بهتری باشد. غالبا، حلال های آلی اهمیت ویسکوزیته زیر مشابه به هیدرو کربن های آلیفاتیک می باشند. ضدکف که اسم های دیگر آن آنتی فوم یا دیفومر میباشد برای دوری از به‌وجود آمدن کف در فرآیند ساخت از آنها به کارگیری می شود. همین عکس ها نشانگر خروج قطرات ضد کف بهم چسبیده ملازم دیگر مواد زائد از بستر ذغال فعال که سبب گرفتگی صافی های مکانیکی و مسدود شدن نا بهنگام آن ها می شود را نشان می دهد. اين عکس ها نشانگر خروج قطرات ضد کف بهم چسبيده همپا ديگر مواد زائد از بستر ذغال فعال که منجر گرفتگی صافی های مکانيکی و مسدود شدن نا بهنگام آنان می شود را نشان می دهد. ۷ – حضور ضد کف در سیستم شدیدا از تفکیک کارداران مکانیکی به نسبت شیمیایی که رغبت به کف کردن دارا‌هستند پیشگیری می نماید چنانچه چه هردو ذیل اثر گذاری چندین سکو کمتر نسبت از گیرایی سطحی واقع شده اند . در نمودار ذیل تعداد و ظرفیت واحدهای تولید ضد کف در مرزو بوم به تفکیک استان آمده میباشد . ساختار کف بفوريت شروع به تخليه می شود آن‌گاه از اينکه لايه حباب کف ضعيف و لاغر می شود . بهبود کارآمدی یک ضدکف، تابعی از ویژگیهای گزینه انتظار مصرفکننده از ضدکف است و مهمترین عامل به جهت بهینهسازی آن، استفاده در شرایط و حیاتی مواد اولیه مطلوب و دز استاندارد است. ۵ – عکس های میکروسکوپی اخذ شده مربوط به یک واحد تصفیه گاز حباب های ضد کف که در محلول آمین ذرات سولفید آهن را جذب نموده و تشکیل عده بهم فشرده ای را داده هست . به طور کلی می قدرت گفت که کف عمدتاً در مراحل اولیه تصفیه یعنی در دیفیوژن(دیفوزیون) و در تراز یا پروسه استیفن ساخت می گردد. همین ضد کف ها را می توان به طور مستقیم یا آنگاه از این که غلظت آن را 2 تا 3 توشه اهمیت آب رقیق کرد، به رخ یکنواخت ترکیب نموده و به کارگیری کرد. از گزاره معمول ترین ضد کف های سیلیکونی، پلی دی متیل سیلوکسان یا این که PDMS می ضد کف غیر سیلیکونی باشد. مواد پخت و شستشو ، رنگ آمیزی و تکمیل کف زیادی تولید میکنند و در عاقبت پاره گی پارچه و تولید لکه های خشک بر روی کف ایجاد میشود.

دیدگاهتان را بنویسید