سلام به آینده – ایسنا

[ad_1]

“امسال در شرایطی ۱۲ فروردین روز تاسیس جمهوری اسلامی را برگزار می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگر به احیای روح “همه باهم ” که در آن روزها روح مسلط جامعه بود، نیاز داریم.”

به گزارش ایسنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی با این مقدمه می‌نویسد: در آن زمان، “جمهوریتی رفراندم بنیاد” شکل گرفت. آن روز همه ملت با همه تنوع خود؛ اقوام مختلف، مذاهب، ادیان و مرام‌های سیاسی با سبکهای گوناگون زندگی حضور داشتند. امروز نیز به  “یک همه با هم” متفاوت نیازمندیم. بدون اعتماد و در کنار هم بودن، عبوری کم یا بی‌مخاطره از بحرانهای متفاوت حاصل نمی‌شود.
آن روز، دنیای کهن و سنت‌های غلبه‌یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پشت سر گذاشتیم و وارد عصر جمهوریت اسلام شدیم. امروز هم باید خودمان را منطبق با الزامات یک مبارزه نوین بکنیم.  
در ۱۲ فروردین ۱۳۹۹،  با دو پدیده آزاردهنده تحریم و کرونا مواجهیم. در مقابله با پدیده تحریم، نیاز به اعتراض واحد و کنش جمعی برای عقب راندن آن و در مقابل کرونا نیازمند یک عقلانیت جمعی، سختکوشی همگانی، مدارای بزرگ و تغییر در سبکهای زیستی از شیوه حکمرانی تا زیست اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم.
آن روز به جمهوری اسلامی آری گفتیم و امروز باید با تایید یک “جمهور متحد، همدل و در کنار یکدیگر” به تحریم و کرونا نه و به آینده‌ای بهتر و سالی با گذار از بحرانها و ایجاد جامعه‌ای موفق آری و سلام بگوییم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید