دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

Injection Pump توسط یک موتور الکتریکی (الکتروموتور)، شیر برقی (الکترومغناطیسی)، هیدرولیک یا موتور پنوماتیک تغذیه میشود. دارند. برای گزینش یک دوزینگ پمپ یا این که پمپ تزریق مناسب، می بایست به دبی گزینه نیاز، محیط عملیاتی از نظر دما و رطوبت و دسته سیال از لحاظ خورندگی و اندازه ذرات جامد موجود در آن اعتنا کرد. اهمیت دبی قابل تنظیم و دقیق در محدوده 0/009 تا 70000 لیتر بر دقیقه اهمیت فشارهای متعدد را دارند. تولیدکنندگان اشکال پمپ های دوزینگ یا این که مترینگ پمپ ها که قصد صادرات همین فرآورده به کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا و ترکیه را دارا‌هستند ، می بایست حیاتی دقت به هر یک از اجزای برقی، سلونوئیدی، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی بکار رفته در این نوع پمپها ، تطابق محصول را کلیدی دایرکتیوهای دارای ارتباط اروپایی مورد قضیه نشان CE ثابت نمایند. معمولا پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی همین امکان را دارا هستند که در منزلت پمپ های دوزینگ قرار گیرند. کمپانی نوین آرا (NovinAra) ، وارد کننده و تامین کننده گونه های دوزینگ پمپ ، مشاور و مجری در سیستم های تزریق. • وقتی که فشار سیستم بالاست. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی مستمند شیرهای ایمنی به جهت محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. همین پمپها در پکیج تزریق مواد شیمیایی، دارای اعتنا به گستردهبودن و تنوع محلولهای شیمیایی مورد تزریق، متنوع هستند و از هر کدام از همین پمپها به جهت مصارف خاص به کار گیری میشود. جهت انتخاب درست پمپ و مشاوره در همین خصوص اساسی شماره زیر تماس بفرمایید. اعتنا کورس های رفت و برگشتی دوزینگ پمپ ها دوچندان بالاست زیرا می بایست در هر کورس ، دوز مشخصی از سیال را پمپاژ نمایند. بعلاوه، از آنجا که در سر پمپ به درزگیری یا روانکاری نیاز ندارند، احتمال آلودگی بخار روغن یا نشتی پمپاژ مایع وجود ندارد. دقت کورس های رفت و برگشتی همین پمپ ها دوچندان بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند. دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپهایی میباشند که میزان معین (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) میکنند.ضمنا به آنها پمپ تزریق دقیق مواد شیمیایی هم گویند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دوزینگ چیست بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید