دمپرها در کجا قرار دارند؟

دمپر گرد فی مابین کانالی برای تنظیم یا انسدادِ مقدار و فشارِ هوای عبوری از شبکه هوا اصلی مدت زمان گرد ساخته میگردد. دمپر هوابُر از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل تولید می‌شود و در مسیر نتورک هوا سبب تنظیم فشار هوای عبوری میشود. دمپر گرد ضدحریق هم با یک فیوزِ اساسی به حرارت است که این فیوز اصلی احساس حرارت به صورت خودکار فعالیت کرده و اساسی عملکردِ همین فیوز ، ضامنِ فنری که تیغهی مدورِ داخلِ دمپر را در حالتِ گشوده نگه داشته، رها شده و تیغهی دمپر به حالت بسته درآمده و مسیر عبور هوای دمپر مسدود شده و به این ترتیب از انتشار یا این که گسترش حریق پرهیز میگردد. این مدل کارایی سبب می شود که مجرای عبور هوای دمپر صرفاً دارای روشن یا این که خاموش شدنِ فن، گشوده یا بسته شود که از گزاره مزایای این طریق این است که اولا از پِرتِ انرژیِ گرمایشی و سرمایشیِ محیط خودداری می‌شود و در تابستان و زمستان ، از خروج و تخلیهی هوای مطبوعِ محفظه پرهیز به عمل می آید و ثانیا در زمانهایی که فن فعالیت نمینماید راهِ ارتباطِ خارج به باطن مسدود می گردد و از نفوذِ گردوخاک یا غبار و آلودگی به محفظه پرهیز می گردد و ثالثاً از ورود پرندگان یا حیوانات وحشرات به داخلِ محفظه پرهیز میشود. دمپر ضد حریق جهت جلوگیری از تکثیر حریق از روش شبکه های هوا می گردد و در واقع اهمیت عملکردِ خویش از انتشار حریق به دیگر مقاطعِ محفظه ممانعت مینماید. ساختارِ بدنه دمپر گرد از یک استوانه فلزی مهم ورق گالوانیزه به قطرِ مورد نطر و گونه دمپر مکانیکی یا این که الکترومکانیکی تشکیل یافته است.اجزای داخلیِ دمپر گردِ فی مابین کانالی نیز از یک تیغهی مدور(گرد) از فرآورده ورق و یک محورِ دارای که تیغهی مدور را به دسته دمپر متصل می نماید تشکیل یافته است. دمپر گرد فی مابین کانالی اساسی مقطعِ گرد اساسی قطرهای متنوع است. بها دمپر ضد حریق در مقایسه اصلی قیمت دمپر های موازی و… در اینجا لازم به ذکر می باشد دمپر ضد حریق را اهمیت جور دمپر برقی ایجاد نمود که این مدل دمپر برقی را میتوان به وسیلههیک جعبه دستور برقی به سنسور دود و حرارت متصل نمود تا همزمان اساسی عملکردِ سنسورِ دود و حرارت فورا از شیوه جعبه امر به دمپر گردِ ضدحریق دستورِ انسداد دیتا می گردد و بدین ترتیب میتوان دمپر ضدحریق را به شکل برقی به رخ کنترلی ساخت نمود. دمپر صدحریق نیز از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل به بالا ساخته میگردد. از دمپر گرد کانالی هم برای تنظیم هوای عبوریِ کانال های هواساز و نیز به جهت مصارفِ خاصی از قبیلِ تهیه و تنظیم مجاریِ دودِ یکسری دودکشِ موازیِ موتورخانه که در غایت در یک لاین تجمیع می شوند استفاده می‌شود که اهمیت روشن شدنِ مشعلِ هر دمپر کانال هوا در یخچال دستگاه فعال میگردد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت دمپر کانالی.

دیدگاهتان را بنویسید