دستگاه نیتروژن ساز در بسیاری از صنایع کاربرد دارد

جذب نوسان فشار ( PSA ) : دستگاه ایجاد نیتروژن نوعی سیستم برای قطع کردن و غنی سازی نیتروژن از اکسیژن می باشد . دستگاه ساخت نیتروژن جذب نوسان فشار ، به تولید کنندگان کلیدی این صنعت امداد می کند تا در اولین مجال در این رقابت ، به جهت دستیابی به بها افزوده مؤثر ، چیره شوند. همین فعالیت متناوب، بوسیله مدار در اختیار گرفتن پیوسته اساسی کنترل شیر های برقی کنترل می شود. نیتروژن می تواند در طی 10-15 دقیقه پس از آغاز و خاموش شدن مهم فشار دادن دکمه ساخت شود. دستگاه تولید نیتروژن جذب نوسان فشار جور جدیدی از تجهیزات مجزاسازی هوا میباشد که مهم هوای فشرده شده به تیتر ماده اول و غربال مولکولی کربن به تیتر جاذب قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی است. همه ما این را می دانیم که هوا کلیدی 78% نیتروژن و 21% اکسیژن و 0.009% گاز آرگون است. دارای به کار گیری از مراحل PSA در دمای بی آلایش و فشار اندک ، مقدار جذب اکسیژن و نیتروژن در نوسان فشار (PSA) در غربال مولکولی کربن حساس به کار گیری از شتاب انتشار هوا متعدد است ، از طرز دریچه کنترل فشار قابل کنترل برای باز نمودن و بسته شدن ، متوجه جذب فشار و سلب خلاء می شوید. جوشکاری انتخابی ، تصفیه و محاصره دارای نیتروژن. 1000 Nm3 در ساعت ، دستگاه تولید نیتروژن ساده ازت اهمیت دستگاه تصفیه گاز نیتروژن به یک گونه نیتروژن اصلی خلوص بالا تبدیل می شود. نفت: می اقتدار از آن به جهت تصفیه نیتروژن کشتی های خط لوله در سیستم ، لبریز کردن نیتروژن ، بده بستان و تشخیص نشت مخازن ذخیره سازی ، نگهداری از گاز قابل اشتعال و همینطور هیدروژناسیون دیزل و تصحیح کاتالیزوری استفاده کرد. روند ، اکسیژن مجزاسازی تام ، نیتروژن ، اخذ نیتروژن اهمیت خلوص بالا ، خلوص نیتروژن و مقدار تولید گاز دارای توجه به نیاز مشتریان قابل تنظیم است. خلوص نیتروژن معمولی به طور دلخواه دربین 95 تا 99.99 adjust تنظیم می شود ; دستگاه ساخت نیتروژن حساس خلوص بالا می تواند در میان 99٪ و 99.999٪ در آیتم کاربر تنظیم شود. البته تعداد خروجی های دستگاه هم جزو مورد های اهمیت در گزینش میزان ارزش دستگاه نیتروژن ساز است.

دیدگاهتان را بنویسید