خصوصیات و شرایط خانههای هوشمند

به سیستم های منزل های هوشمند متصل شوند تا بتوان آن ها را به طور یکپاچه کنترل نمود. در نقشه های مکانیکی ساختمان سایزینگ لوله ها، طریق لوله کشی در میان تجهیزات و شماتیک تجهیزات اکران داده می شود. طرز لوله کشی میان اجزا موتورخانه از روش این نقشه مشخص و معلوم می شود. نشان می دهند که لوله ها و کانالها به صورت عمودی فی مابین طبقات به چه شکلی قرار می گیرند. در همین موقعیت باید از لوله های آب سرد و گرم، کویل های هوارسان و رشته کویل محافظت کرد. به عنوان مثال می بایست توجه کرد که هوارسان ها در همین وضعیت بایستی خاموش شوند تا از وصال اکسیژن به حریق و شعله ور شدن آن جلوگیری کرد. برخی از کارها در منزل به رخ روتین و روزانه انجام می‌گردد و هر روز لازم میباشد دستگاهی در زمانه معلوم واضح یا این که خاموش شود. واضح هست در شکل فراهم آوردن زیرساختهای اولیه لازم، شما در آتی کار کشته خواهید بود موردها دیگری را هم به سیستم هوشمند ساختمان موجود بیشتر نمائید. به کار گیری از ال ای دیهای نوری که به صورت مداد اصلی گشوده و بسته شدن درب، بوسیله سنسورها روشن و خاموش می شوند در فضای کشوهای کمدی و کشوهای کابینت نیز نقش مضاعف تاثیرگذاری در هوشمندسازی منزل و آشپزخانه شما دارند. کاربری در BMS پیچیده خیس از منزل هوشمند هست و نیاز به کسانی تدریس چشم داراست ولی در خانه هوشمند مدیریت اهمیت مصرف کننده بوده و امور از طریق یک اپلیکیشن بی آلایش انجام می شود. هوشمندسازی منجر می شود تا تاثیر عواملی همچون خطای نیروی انسانی، نرخ وقایع و رخدادهای بیرون از کنترل و سوانح کاهش پیدا کرده و سبب ساز ارتقا امکان اطمینان از عملکرد درست تاسیسات و تجهیزات ساختمان و بهبود امنیت عمومی ساختمان شود. در کنار مزایای سیستم های منزل هوشمند در کمتر مصرف انرژی و تامین امنیت واحد مسکونی، ساکنان می توانند از مزایای گوناگون سیستم از قیبل ارتباط اهمیت اینترنت، استفاده از امکانات صوتی چهره ای (Multimedia) و در دست گرفتن تجهیزات خانگی هم استعمال نموده و یا اساسی تعریف و تمجید سناریوهای عملکرد متفاوت (مانند سناریوی خواب، عدم اشغال واحد، هجرت و …) و برنامه ریزی عملکرد اجزا، راحتی و آسایش خود و دیگر ساکنان را برآورده سازند. همین دسته محصولات می بایست در لیست چک همهی خانه های هوشمند قرار گیرند. این سناریو برای ساختمان های دارای پیاده سازی می شود. برای مثال سیستم سرمایش و گرمایش می بایست روشن و در محدوده دمای تنظیمی فعالیت خانه هوشمند ساخت ایران کنند. از مزیتهای سیستم اهمیت سیم این هست که قطعی در آن وجود ندارد. در ایام و سا‌عتها داد و فریاد پارکینگ، سیستم هوشمند خودروها را به سمت جای بوستان سوق دهی کرده و از تولید ازدحام جلوگیری می کند. هوشمندی خانه مفهومی میباشد که در فعالیت در ایجاد تلویزیونهای جدید به کار گرفته میشود. ولی خیال نمایید که شما بتوانید در خانه خود بهراحتی فقط اهمیت به کارگیری از تلفن همراهتان درب پارکینگ را گشوده و بسته کنید و یا شبکه تلویزیون را تغییر‌و تحول دهید. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه خانه هوشمند همدان بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید