خرید پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم هیدروکسید مرک کاربردهای زیادی در ساخت باطریها، ساخت پیلهای سوختی، کودها و ساخت صابونهای مایع، خنثی سازی اسیدها، آبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و … علاوه بر صنعت مواد غذایی، از پتاس سوزآور در صنعت های دیگری زیرا صنعت های مواد شوینده به جهت ساخت صابون و گونه های پاک کننده ها، در صنعت ساخت قطعات برای آبکاری و تولید باتری های قلیایی به عنوان الکترولیت و در صنعت نفت برای پالایش نفت به عنوان یک ماده واسطه ای استفاده می نمایند. همچنین بعضی از کشاورزان اصلی ترکیب نمودن اسید فسفریک یک ادغام غیرآفت کش حساس پتاسیم هیدروکسید به جنگ بیماری ها و آفت های مربوط به گیاهان می روند. چنانچه غلظت آن در آب مضاعف باشد، باعث به اثرات سمی برای موجودات آبزی بخصوص ماهی ها می شود. با همین حال، در صورتی که غلظت پاره ای داشته باشد، اثرات بدی ندارد. به این ترتیب اگر بخواهید محلول 5 درصد آن را تهیه نمایید از 5 گرم پتاس در 100 میلی لیتر آب به کار گیری می شود. صابون های پتاسیم نسبت به صابون هایی که از هیدروکسید سدیم به جهت تنظیم آن‌ها به کارگیری می گردد، نرم خیس و حلال تر بوده و قابلیت و امکان پاک کنندگی بهتری دارند. سایر مصارف آن در صنعت های غیر کشاورزی مانند ساخت صابون و شوینده ها، رنگ های شیمیایی و داروها، صنایع شیشه و سرامیک، صنعت های غذایی، تنظیم گل حفاری و … تقریب زده شده میباشد که در سال ۲۰۰۵ فی مابین ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۸۰۰٬۰۰۰ تن از آن تولید شده میباشد و تقریباً یک صدم کمی هست که سدیم هیدروکسید سالانه ایجاد می شود می باشد از آن به جهت تولید صابون مایع و صنعت های رنگ و رزین به کارگیری می شود.. همچنین همین ماده به عنوان یک الکترولیت در سلول های سوختی عمل می کند. همچنین در صنعت نفت وگاز، لاستیک مصنوعی، تصفیه فلزات، باتری، شیشه سازی، به جهت سفیدکردن پارچه، جوهر چاپ، تصفیه آب هم مورد به کار گیری قرار می گیرد. در هنگام ساخت بیودیزل از روغن ها و چربی ها، نقش کاتالیزور را بازی می کند. صابون های پتاسیم به ادله نرمی و حلالیت بالا احتیاج به آب کمتری به جهت درآمدن به موقعیت مایع دارند؛ به همین برهان غلظت ادله های پاک کننده ی در آن ها نسبت به صابون های مایع سدیم هیدروکسید عمده است. در حالی که استفاده از هیدروکسید سدیم به جهت صابون مرسوم تر است ، صابون های هیدروکسید پتاسیم در آب محلول خیس هستند و به جهت گوشه و کنار زیست خطر کمتری دارند.

دیدگاهتان را بنویسید