تغییر برنامه بدنسازی چرا مهم بوده و چگونه آن را انجام دهیم؟

درنتیجه پمپاژ خون در عضله هدف به حداکثر خواهد رسید. محققان به این عاقبت رسیدهاند که توان عضلات در بخش منفی حرکت بیش از بخش مثبت آن بوده و درنتیجه به جهت افزایش قدرت به فعالیت میرود. به عبارتی دیگر، زمانی که آن تمرین را انجام می دهید دیگر نتیجهی خاصی نمیبینید. دستهایتان را به موقعیت اولیه برگردانید. با داشتن یک روتین تمرینی مناسب و برنامه نخستین بدنسازی بانوان می توانید در مدت زمانی کوتاه به تناسب اندام دلخواه خویش برسید. به علت عشق و علاقه زنان به دستگاههای هوازی یک عدد از اصول اول در طرز تالیف برنامه بدنسازی بانوان ، ذکر دوران مناسب به جهت گرم نمودن است، تا بیش از حد به اجرای تمرینات هوازی پرداخته نشود. همین سیستم دقیقاً برعکس سیستم افزایشی میباشد و به آوازه آن نیست. آن‌گاه از آن یک تمرین سبکتر ایزوله (تک مفصلی) اساسی بالاترین تعداد تکرار انجام شود. در ابتدا کلیدی انجام یک تمرین منحصر به فرد (ایزوله) ماهیچه ها به علت خستگی تأثیرپذیرتر شده و با یک تمرین ترکیبی، این خستگی به صورتی هدفمند بر عضله ذکر شده بخش اعظم برنامه بدنسازی 6 روزه خواهد شد. حرکت ساق پا ایستاده که پیشنهاد می شود به شکل 3 ست 15 تایی انجام شود. همینطور احتمال بیشتمرینی در رخ بیاحتیاطی وجود دارد. مقدار وزنه در این حرکت در حد سبک و یا میانگین بوده و تعداد تکرار هم معمولاً در سطح بالا قرار دارد. به جهت مثال در حرکت پرس سینه، او‌لین ست اهمیت وزنه 90 کیلوئی و 10 تکرار، ست دوم مهم وزنه 80 کیلوئی و 10 تکرار و همینطور تا آخر انجام میشود. بهعنوان نمونه به جهت عضله سینه نخست حرکت پرس سینه را دارای وزنههای سنگین در 4 ست انجام میدهید. در صورتی که برنامه بدنسازی شما به قدری ناامید کننده شده هست که قلیل قلیل انگیزه لازم برای بدنسازی را نیز از دست میدهید خوبتر است که هر چه سریعتر فکری برای تغییر‌و تحول برنامه بکنید. به جهت انجام این مدل سیستم تمرینی نخست باید یک تمرین سنگین کامپاند (چند مفصلی) و تکرار قلیل بر بر روی عضله یک برنامه بدنسازی برای افزایش حجم هدف انجام دهید. در سیستم سـتهای منفی یا این که نگاتیو وزنهای را تعیین کنید که ۳۰ تا ۴۰ درصد اکثر از یک تکرار حداکثر شماست. رویکردهایی که در هر یک از همین مورد ها باید دنبال شود، میتوانند تماماً مختلف باشند. قابلذکر میباشد که از این گونه سیستم می توان برای ایجاد شوک در زمان پرورش بهره برد. البته عامل ها دیگری هم در همین مسیر مفید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید