بررسی علت و راه حل های درمان ژنیکوماستی

آیا ژنیکوماستی زمینه ساز سرطان است؟ کسانی که از طرز های درمان دارویی به کارگیری کرده اند و عاقبت مناسب حاصل نشده است. البته در صورتی که معالجه دارویی پاسخ درمانی مناسبی فقدان می بایست فعالیت جراحی اصلی هدف حذف چربی های مازاد در حوزه‌ سینه ها انجام شود. چه طرز هایی به جهت جراحی کوچک کردن سینه مردان به کار گیری می شود؟ در واقع بافت راستا ای به جهت تشکیل پستان در مردان نیز وجود دارااست و در شکل رسیدن محرک های خاصی (مانند هورمون ها) بافت پستانی آغاز به رویش می نماید. همینطور در عاقبت تأثیرات نامطلوب پرتودرمانیی (درمان سرطان)، داروهایی نظیر ریسپریدون و مصرف طولانی مدت غذاهای حاوی استروژن دوچندان ژنیکوماستی ممکن هست واقعه بیفتد. در شرایطی که شکی وجود داشته باشد و یا مشکوک به سرطان پستان باشیم از روشهای تصویربرداری نظیر ماموگرافی و سونوگرافی استفاده میشود. اکسیزیون (جراحی برداشتن بافت) هنگامی به فرد سفارش می‌شود که بافت سینه غدهای بوده یا نیاز به برداشتن پوست از حیطه سینه به مراد تصحیح شرایط ژنیکوماستی وجود داشته باشد. در بعضی از مردان همین عارضه در هر دو پستان ها بازدید می شود ولی مواردی وجود دارا‌هستند که یکی از از پستان ها رشد غیر عادی داشته است. درصورتیکه هر دو سینه مشغول شوند، ممکن است یک سینه بزرگتر از دیگری باشد. یک برش کوچک در نوک سینه یا پایین بغل تولید میشود و بعد از آن کانوله وارد موضع می‌گردد و چربی مازاد را تخریب و بیرون میکند. آنگاه از اینکه چربی های اضافی سینه ها تخلیه شد به جهت بهبود وضعیت پوست اضافی سینه، در اطراف هاله سینه برش هایی ساخت می شود تا بخش های اضافی آن برداشت شود. معالجه های دارویی در مواقعی کاربرد دارا هستند که سلول ها در اکنون نشر gynecomastia 3 weeks post op و توسعه هستند. بدین ترتیب در همگی بیماران دچار به ژنیکوماستی (به غیر از سندرم کلاین فلتر)، فارغ از نگرانی از خطر سرطان پستان، انجام معالجه جراحی (با ترفند های متفاوت لیپوساکشن اهمیت یا این که سوای برش جراحی) معقول و منطقی می باشد. در بعضا موارد، تبارک شدن سینه خویش به خویش بهبود می یابد اما در صورت عدم بهبودی، معمولا انجام جراحی سفارش می شود. بهطورکلی، ” ژنیکوماستی ” اصطلاحی میباشد که در تعریف سینههای بزرگ مردانه به فعالیت میرود. آیا نیاز به نمونه برداری است؟

دیدگاهتان را بنویسید