انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

زمانی یک یا این که چندتا از دریچه های قلب سفت می شوند، ماهیچه قلب باید برای پمپاژ خون به باطن دریچه، همت بیشتری بکند. اما درصورتیکه گشادی شدید باشد، باید محافظت بیشتری صورت بگیرد. قبل از امضای رضایتنامه بایستی آن را ظریف بخوانید و درصورتیکه بخشی از آن برایتان واضح نبود، از پزشک سوال بپرسید. قبل از کار دکتر معالج فرایند جراحی را برایتان توضیح می دهد و از شما می خواهد هر سوالی دارید راجع به آن بپرسید. دریچه دیافراگم حساس در دست گرفتن عمق میدان می تواند به عکس های شما بعد از آن ببخشد. کارگذاری روزنه منهول: آنگاه از سطح محکم کاری دریچه باید به شکل فیکس روی چاله قرار گیرد و بوسیله سیمان دورتا دور آن پر شود. ۸- یک متخصص تندرست نبض شما را نظارت می کند و آن را پایین محل تزریق نشانه می زند تا بعدا اهمیت ضربان های آن‌گاه از کار مقایسه شود. ۴- در صورتی که در منطقه ورود میله کاتتر (کشاله ران) موی زائد متعددی وجود داشته باشد آن قسمت را شیو می کنند. نوع خاصی از دریچه های تهویه هم وجود دارا هستند که مناسب هوای مرطوب یا حرارت نیستند. توجه کنید که این جور از دریچه های تهویه حیاتی ارزش پایینتری میباشند و قابلیت و امکان استفاده به جهت برخی کولرهای گازی که تنها به جهت هوای خنک مناسب هستند را دارند. در صورتی که حامله میباشید یا این که فکر می نمایید ممکن می باشد آبستن باشید، آن را با دکتر در میان دریچه تک اسلوت بگذارید. ۱- هرگونه جواهرات یا وسایلی که ممکن میباشد اهمیت مراحل تداخل داشته باشد را درمیآورید اما چنانچه از سمعک یا این که دندان تصنعی و مصنوعی استفاده می کنید، می توانید آن ها را حین عمل داشته باشید. بیمار در روز ششم پس از فعالیت کلیدی حالا عمومی خوب مرخص گردید. اگر روزنه های قلب زخم چشم باشند یا بیمار باشند، عالی عمل نمی کنند. اگر یک یا یک‌سری تا از روزنه های قلب ترک شوند، جریان خون به عقب برمی گردد و خون کمتری به سمت اندام های بدن پمپاژ می شود. همچنین ممکن میباشد آزمون های خون دیگری نیز از شما بگیرد. پزشک مدت ظریف آن را به شما می گوید ولی معمولا فقط به جهت یک شب است. ۵- بعد از آن یکی از متخصصان شما را به دستگاه نوار قلب متصل می کنند تا فعالیت الکتریکی قلبتان را بازدید کرده و روی آن محاسبه داشته باشند. دکتر معالج قبل از کار یک داروی آرامشبخش به شما می دهد تا هنگام کار آهسته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید