آییننامه راهنمایی و رانندگی – ویکینبشته

۱- دو چراغ بزرگ حیاتی دو استپ و نور سپید در طرفین جلو. ۱- نور بالا (استپ بالا) بایستی طوری میزان گردد که به وسیلهی آن وجود افراد یا این که اشیا از فاصله ۱۵۰ متری تشخیص دیتا شوند. نور همین چراغ باید برای خواندن شماره پلاک از مسافت ۲۵ متری به اندازه باشد. ۵- یک چراغ کوچک با نور سفید در عقب برای تشخیص شمارهی پلاک. در حقیقت، حیاتی امداد اشعههایی که باطن این دوربینها وجود دارند، پلاک خودروهای خلافکار تشخیص دیتا شده و تخلفات به راحتی تصویب خواهند شد. دیتاها تماسی که در انتهای این ورقه آورده شدهاند مربوط به اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بوده و ارتباطی مهم مجموعه اداره راهنمایی رانندگی ناحیه 8 تهران ندارد. مراکزی که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای رعایت ضوابط و مقررات ستاد معاینه فنی متعلق به شهرداری و یا این که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حسب مورد برای انجام معاینه فنی وسایل نقلیه داخل شهری و برون شهری تولید می گردد. ۳- دو چراغ کوچک با نور قرمز‌رنگ جهت تشخیص عرض اتومبیل در منتهیالیه هر یک از دو سمت عقب. ۸- یدک و شبهیدک متصل بایستی اقلاً یک چراغ خطر قرمز‌رنگ در عقب داشته باشند. نور چراغهای کوچک جلو و خطر عقب باید در حالت جوی معمولی از فاصلة ۱۵۰ متری چشم نمونه پرسش ها ایین نامه قدیمی شود. ۴- دو چراغ کوچک اصلی نور قرمز‌رنگ یا این که نارنجی بریا ترمز (ایست) در عقب که به محض گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله ۳۵ متری چشم شود. ۷- دو چراغ هدایت الکتریکی یا این که مکانیکی حیاتی نور سفید یا این که زردرنگ در طرفین جلو و دو تای دیگر از آن کلیدی رنگ قرمز‌رنگ در طرفین عقب به جهت اعلام قصد گردش به چپ یا به راست. ۶- یک چراغ ریز به رنگ زرد یا این که سپید جهت نشان دادن حرکت اساسی دندهی عقب. ۲- دو چراغ ریز اساسی نور زرد یا این که سفید به جهت تشخیص عرض ماشین در منتهیالیه هر یک از دو نصیب جلو. افرادی که قصد استفاده از همین سرویس را دارند، می بایست به بخش استعلام تصادفات رانندگی وبسایت پلیس هدایت رانندگی وارد شوند و حساس وارد کردن شماره وی آی ان (VIN) کارت خودرو خود، استعلام تصادفات رانندگی خود را انجام دهند. نکردن هزینه توقف و یانداشتن کارت پارک مجاز و یا این که پایان زمانه توقف.

دیدگاهتان را بنویسید