آنتی اسکالانت – قیمت و خرید آنتی اسکالانت – گروه صنعتی هفت

علاوه براین، عدم تزریق آن به میزان مطلوب باعث می گردد تا رسوب متعددی بر بر روی ممبران ها ساخت گردد. مکانیسم های تشکیل رسوب پیچیده است اما در واقع برهان حیاتی آن ارتقاء غلظت نمک ها در آب است. به به عبارتی ترازو که آنتی اسکالانت می تواند به ارتقا ارتفاع عمر دستگاه اسمز معکوس امداد کند، گزینش جور نامناسب و به کار گیری غلط از آن می تواند به این تجهیزات زخم وارد کند. ذکر همین نکته ضروری میباشد که تولید رسوب در غشاها منجر کاهش کارایی غشا می شود. انتخاب یک ماده ضد رسوب و آنتی اسکالانت مطلوب مهمترین اقدام در محافظت دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد . تصفیه پساب در واحد های تولیدی صنعتی مدرن یک بحران تبارک هست . همین پدیده در تجهیزاتی که دارای آب سر و کار دارا‌هستند حادثه می افتد مانند : هیتر ها ، بویلر ها ، چیلر ها ، مبدل های حرارتی ، کندانسور ها و برج های خنک کننده. نانو ذرات بوهمیت اصلی اندازه ذره متوسط 8/2 نانو متر سنتز شده و به تیتر اتصال عرضی با کربوکسیلیک اسید سولفونه استفاده می شود. اما امروزه اهمیت توسعه و گسترش دانش و رشته آوری و به کمک قابل انعطاف افزارهای محاسباتی می توان مقدار رسوب را دانسیته آنتی اسکالانت تشخیص داد. خوشبختانه در این حوزه تارنما ایکو می تواند به شما کمک کند. در ادامه به معرفی بهترین آنتی اسکالانتهای موجود در بازار کشور ایران میپردازیم. زمانی که یک بلور در تراز میکروسکوپی تشکیل می‌گردد ، گروههای منفی موجود در ساختار مولکول آنتی اسکلانت به بارهای مثبت هسته رسوب حمله کرده و تعادل الکترونی اضطراری برای پرورش بلور را قطع میکنند. از آنتی اسکالانت فلوکن ۱۳۵ به مراد در دست گرفتن رسوبات سولفاته و کربناته استفاده می شود.این ضد رسوب مهم همگی ممبران های موجود در بازار سازگار بوده و اهمیت تاییدیه های آب آشامیدنی می باشد. همین گونه از پلیمر ها به طور گسترده به تیتر بازدارنده رسوب در تجهیزات آبی و در حوزه های نفت و گاز به کارگیری می شوند. انتی اسکالانتهای پلیمری که به وسیله اتصال عرضی به نانو متریال ها ساخته شده اند به جهت در اختیار گرفتن رسوب مناسب هستند. حتی میزان دوچندان مقداری از کلر در جریان ورودی آب دستگاه اسمز معکوس سبب وارد شدن زخم جبران ناپذیر اکسیداسیون به غشای ممبران و فساد آن می شود. و در همین زمینه مضاعف موءثر می باشند. به این ترتیب دارای توجه به دسته آب در منطقه مورد نظر و جغرافیای آن، از آنتی اسکالانت منحصربه‌فرد آن حیطه و یا این که دوز مربوط به آن، استعمال میشود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار اکثر در مورد کاربرد آنتی اسکالانت لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

دیدگاهتان را بنویسید